GEODETICKÁ KANCELÁŘ INTECOM s.r.o

Zpracování zakázek v geodetické oblasti se zaměřením na geometrické
plány, vytyčení vlastnické hranice, rozdělování pozemků, vytyčení staveb
a poradenství v oblasti Geodézie